Campus del Agua

Eleccións á Xunta de Escola: Publicación provisional de candidaturas

Reunida a xunta electoral para a elección de membros da Xunta de Escola, procédese á publicación, no taboleiro electoral do centro e na páxina web da EEAE, da proclamación provisional de candidatos e candidatas a membros da Xunta de centro polos diferentes sectores.:

 

Ábrese un prazo de presentación de reclamacións a proclamación provisional de candidaturas desde o día 21 ao 23 de febreiro de 2017. As reclamacións deberán presentarse no rexistro da E.E.A.E, ubicado no Pavillón Manuel Martínez-Risco – Campus universitario – 32004 Ourense.

 


 

Toda a información no apartado da Xunta de Escola