Campus del Agua

Eleccións á Xunta de Escola: Proclamación definitiva de membros electos

Reunida a xunta electoral para a elección de membros da Xunta de Escola, procédese á publicación, no taboleiro electoral do centro e na páxina web da EEAE, da proclamación definitiva de membros electos da Xunta de centro polos diferentes sectores:

 


 

Toda a información no apartado da Xunta de Escola