Campus del Agua

Xornada de Benvida 2017

O día 4 de setembro de 2017 teremos a xornada de benvida ao estudantado do Grao en Enxeñaría Aeroespacial, no Salón de actos Marie Curie, situado no Edificio Politécnico do Campus de Ourense, de acordo coa seguinte programación:

HoraActividade
10.00 - 10.30 h Recepción e benvida polo equipo directivo do centro
10.30 - 12.30 h Presentación dos servizos do Campus de Ourense:
Servizo de Actividades Culturais (Filemón Rivas Conde)
Gabinete Psicopedagóxico (Isabel Ferreiro González)
Servizo de Deportes (Rodrigo Alberte Pivida)
Biblioteca Universitaria (Julia Jiménez López)
Centro de Linguas (Mercedes Álvarez Piñeiro)
12.30 - 14.00 h Visita guiada polo campus co profesorado do centro

PRESENTACIÓN DE MATERIAS

Nesa mesma tarde, presentaranse as materias de 1º curso do Grao en Enxeñaría Aeroespacial no Aula 3.4 do Edificio de Facultades.

HoraActividade
16.00 – 17.00 h Presentación da materia Cálculo I
17.00 – 18.00 h Presentación da materia Álxebra lineal
18.00 – 19.00 h Presentación da materia Física I
19.00 – 20.00 h Presentación da materia Expresión Gráfica
20.00 – 21.00 h Presentación da materia Informática