Campus del Agua

Exames

Curso académico 2018/2019


Exames de graoMateria1ª convocatoria2ª convocatoria
1º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Álxebra Liñal 17/12/2018 09.00–14.00 0.3 19/06/2019 09.00–14.00 0.3
Cálculo I 10/12/2018 09.00–14.00 0.3 17/06/2019 09.00–14.00 0.3
Física I 13/12/2018 09.00–14.00 0.3 21/06/2019 09.00–14.00 0.3
Informática 07/12/2018 09.00–14.00 0.3 25/06/2019 09.00–14.00 B1
Expresión Gráfica 19/12/2018 09.00–14.00 2.4 E. Ferro 27/06/2019 09.00–14.00 4.3
2º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Cálculo II 06/05/2019 09.00–14.00 1.5 - Polit. 01/07/2019 09.00–14.00 0.3
Física II 10/05/2019 09.00–14.00 1.4 E. Ferro 03/07/2019 09.00–14.00 0.3
Química 15/05/2019 09.00–14.00 B5 - Polit. 05/07/2019 09.00–14.00 0.3
Adm. Tec. Empresa 20/05/2019 09.00–14.00 0.3 09/07/2019 09.00–14.00 0.3
Tecnoloxía Aeroespacial 22/05/2019 09.00–14.00 B5 - Polit. 11/07/2019 09.00–14.00 0.3

Materia1ª convocatoria2ª convocatoria
1º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Métodos matemáticos 07/12/2018 16.00–21.00 B5 - Polit. 18/06/2019 09.00–14.00 0.3
Mecánica clásica 11/12/2018 09.00–14.00 0.3 e 0.2 20/06/2019 09.00–14.00 0.3
Termodinámica 14/12/2018 09.00–14.00 0.3 24/06/2019 09.00–14.00 0.3
Enxeñaría eléctrica 18/12/2018 09.00–14.00 0.3 e 0.2 26/06/2019 09.00–14.00 0.3
C. e T. dos materiais 20/12/2018 09.00–14.00 0.3 28/06/2019 09.00–14.00 0.3
2º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Mecánica de fluidos 08/05/2019 09.00–14.00 B5 - Polit. 02/07/2019 09.00–14.00 0.3
Res. Mat. e elasticidade 13/05/2019 09.00–14.00 1.5 - Polit. 04/07/2019 09.00–14.00 0.3
Estatística 16/05/2019 09.00–14.00 0.3 08/07/2019 09.00–14.00 0.3
Electrónica e automática 21/05/2019 09.00–14.00 0.3 10/07/2019 09.00–14.00 0.3
Trans. aéreo e S.E. 24/05/2019 09.00–14.00 0.3 12/07/2019 09.00–14.00 0.3

Materia1ª convocatoria2ª convocatoria
1º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Mec. sólidos e E.A. 10/12/2018 16.00–21.00 0.3 17/06/2019 16.00–21.00 0.3
Fabricación A. 17/12/2018 16.00–21.00 0.3 19/06/2019 16.00–21.00 0.3
Mec. Flu. II e CFD 21/12/2018 16.00–21.00 0.3 27/06/2019 16.00–21.00 0.3
Aerorreactores 14/01/2019 16.00–21.00 0.3 21/06/2019 16.00–21.00 0.3
Cálculo num. 14/01/2019 16.00–21.00 0.9 21/06/2019 16.00–21.00 0.9
2º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Aerodinámica 06/05/2019 16.00–21.00 0.3 01/07/2019 16.00–21.00 0.3
Comunic. Aero. 10/05/2019 16.00–21.00 0.3 03/07/2019 16.00–21.00 0.3
Aleacións 15/05/2019 16.00–21.00 0.9 05/07/2019 16.00–21.00 0.9
Deseño Mec. 15/05/2019 16.00–21.00 0.3 05/07/2019 16.00–21.00 0.3
Vehiculos Esp. 22/05/2019 16.00–21.00 0.3 11/07/2019 16.00–21.00 0.3
Mec. Ana. Orbital 23/05/2019 09.00–14.00 0.3 11/07/2019 16.00–21.00 0.9

Listaxe completa de exames de grao 2018/2019
Listaxe completa de exames de grao 2019/2020


Exames de mestrado


Materia1ª convocatoria2ª convocatoria
1º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
Oper. SANT 11/01/2019 16.00–18.00 Pendente 20/06/2019 16.00–18.00 Pendente
Fund. SANT 09/01/2019 16.00–18.00 Pendente 24/06/2019 16.00–18.00 Pendente
SCN x radio 17/01/2019 16.00–18.00 Pendente 19/06/2019 16.00–18.00 Pendente
Sensores E. 10/01/2019 16.00–18.00 Pendente 26/06/2019 16.00–18.00 Pendente
Sist. Control 15/01/2019 16.00–18.00 Pendente 08/07/2019 16.00–18.00 Pendente
2º cuadrimestreDataHorarioAulaDataHorarioAula
CU baseadas SP 22/05/2019 16.00–18.00 Pendente 02/07/2019 16.00–18.00 Pendente
CU baseadas SA 23/05/2019 16.00–18.00 Pendente 04/07/2019 16.00–18.00 Pendente

Listaxe completa de exames de mestrado 2018/2019CURSOS ANTERIORES


Grao AERO: Exames 2017-2018 | Exames 2016-2017