Campus del Agua

Arno Formella

Arno Formella

Profesor Contratado Doutor

Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento de Informática


Grupo de Investigación:

Laboratorio de Informática Aplicada

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 38
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 030
formella@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01104 | Informática: Informática


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


27 anos de experiencia docente multi-lingua dando clases de teoría e prácticas nos 5 cursos da formación universitaria de enxeñeiros informáticos nas seguintes materias: Concorrencia e distribución, Teoría de autómatas e linguaxes formais, Teoría de grafos, optimización e busca, Informática gráfica, Programación básica, Programación avanzada, Fundamentos da informática e Deseño e arquitectura dos computadores; e participación na formación predoutoral con clases en Algoritmia avanzada, Teoría da información, e algoritmos de optimización empregando o castelán, o alemán e o inglés. Dirección de 68 proxectos fin de carreira ou traballos fin de mestrado e 3 teses de doutoramento. Investigación no ámbito da informática aplicada multi-disciplinar con aportacións de 30 artículos a revistas científicas, 50 achegas a conferencias científicas do ámbito, e participación en 34 proxectos de investigación competitivos a nivel local, autonómico e nacional, ou como proxectos de investigación con empresas, sendo en 11 deles o investigador principal. Desenvolvemento de diversas aplicacións software, entre outras simuladores de partículas, simuladores de propagación de ondas electromagnéticas, procesamento de imaxes con clasificación segundo a súas características, recoñecemento de padróns en imaxes, implementación do software de abordo dos pico-satélites XaTcobeo e HumSAT-demonstrator. Experiencia profesional nas universidades de Universität des Saarlandes en Alemaña, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken en Alemaña e Universidade de Vigo.