Campus del Agua

Listaxe por materia

Grao en Enxeñaría AeroespacialPrimeiro cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410101 Cálculo I Iván Area Carracedo
G410102 Álxebra lineal Benjamín Macía Fernández
José Ángel Cid Araújo
G410103 Física I Mª Nieves Lorenzo González
Alejandro Jacobo Cabrera Crespo
G410104 Informática Arno Formella
Leandro Rodríguez Liñares
G410105 Expresión gráfica Manuel Pérez Vázquez

 

Segundo cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410201 Matemáticas: Cálculo II Mª Begoña Cid Iglesias
G410202 Física II Humberto Michinel Álvarez
José Ramón Salgueiro Piñeiro
G410203 Química Juan Carlos Parajó Liñares
José Luis Alonso González
Lucía López Hortas
G410204 Administración da tecnoloxía e da empresa Francisco Javier Sánchez Sellero
Mª del Carmen Gil Pereiras
G410205 Tecnoloxía Aeroespacial Carlos Campos Garrido

Primeiro cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410301 Métodos matemáticos Mª Begoña Cid Iglesias
G410302 Enxeñaría eléctrica Ana Belén Albo López
G410303 Termodinámica Claudio Cerdeiriña Álvarez
Jacobo Troncoso Casares
G410304 Ciencia e tecnoloxía dos materiais María Beatriz Guitián Saco
G410305 Mecánica clásica Diego González Salgado
Jacobo Troncoso Casares

 

Segundo cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410401 Estatística Tomás R. Cotos Yañez
G410402 Mecánica de fluídos Luis Rodríguez Pérez
G410403 Electrónica e automática Carlos Castro Miguens
Matías García Rivera
G410404 Transporte aéreo e sistemas embarcados Pedro Orgeira Crespo
G410405 Resistencia de materiais e elasticidade Ricardo J. Bendaña Jácome
Borja Conde Carnero

Primeiro cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410501 Fabricación aeroespacial Primo Hernández Martín
José Antonio Pérez García
Alejandro Pereira Domínguez
G410921 Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas Ricardo Javier Bendaña Jácome
Rafael Comesaña Piñeiro
Borja Conde Carnero
G410922 Mecánica de Fluídos II e CFD Elena Martín Ortega
Luis Rodríguez Pérez
G410931 Aerorreactores e motores alternativos Jacobo Porteiro Fresco
Santiago García Seoane
G410941 Cálculo numérico Iván Area Carracedo
Mª Begoña Cid Iglesias

 

Segundo cuadrimestre:

CódigoMateriaProfesorado
G410923 Aerodinámica e aeroelasticidade Ulloa Sande, Carlos
G410925 Enxeñaría de sistemas e comunicacións Fernando G. Isasi de Vicente
G410932 Deseño mecánico, EF e vibracións Jose Manuel Losada Beltrán
G410933 Vehículos espaciais Ulloa Sande, Carlos
G410942 Aleacións e materiais compostos aeroespaciais Gloria Mª Pena Uris
María Beatriz Guitián Saco
G410943 Mecánica analítica e orbital Daniele Tommasini