Campus del Agua

Traballo Fin de Grao

Para a obtención do título será necesario realizar un Traballo de Fin de Grao (12 créditos ECTS). Este traballo poderá desenvolverse tanto na Universidade como noutras institucións de ensino superior, de investigación ou empresas, a través dos convenios que se establezan para tal fin.A materia de Traballo de Fin de Grao implantaráse no Curso 2019/20.